Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Konfiguracja systemu

<- ->
 
 •  Podstawowe ustawienia
  • Konfiguracja skryptów startowych
  • Opcje związane z jądrem
  • Opcje uruchamiania systemu
  • Usługi
 •  Ustawienia konsoli
 •  Internacjonalizacja
  • Wstęp
  • Internacjonalizacja konsoli i programów
 •  Myszka pod konsolą
  • Wstęp
  • Szeregowa
  • PS/2, TouchPad, TrackPoint
  • USB
  • Zakończenie
  • Porady
 •  Strefa czasowa
 •  Zegar
 •  Zmienne środowiskowe
  • Przeglądanie
  • Konfiguracja globalna
  • Konfiguracja lokalna
 •  PLDconf - Narzędzie do konfiguracji systemu
 •  Kluczowe pliki
  • /etc/inittab
  • /etc/fstab
  • /etc/passwd
  • /etc/shadow
  • /etc/group
  • /etc/shells
  • /etc/motd
  • /etc/nologin
 •  
  <- ->