Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Usługi dostępne w PLD
Usługi - wstęp
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Usługi - wstęp

<- ->
 

Usługi w PLD są przygotowane do natychmiastowego uruchomienia, wystarczy wyedytować pliki konfiguracji i można korzystać z programu. Zanim jednak zaczniemy pracować z usługami warto zapoznać się z opisem zarządzania usługami zawartym w tym dokumencie.

Z wieloma demonami dostarczane są przykładowe pliki konfiguracji, którymi możemy się sugerować przy konfigurowaniu aplikacji, przykłady te są umieszczane w dokumentacji programu, w katalogu /usr/share/doc. Ponadto, zanim uruchomimy usługę, powinniśmy przyjrzeć się konfiguracji startowej demona, która umieszczana jest w pliku konfiguracji rc-skryptu - plik ten przychodzi wraz z pakietem i umieszczany jest w katalogu /etc/sysconfig. Zwykle zamieszczone w nim opcje odpowiadają argumentom programu demona, są też opcje określające np. priorytet programu i inne właściwości.

W trakcie uruchamiania usługi zdarzają się trudne do odnalezienia problemy. Pierwszą rzeczą jaką powinniśmy w takim wypadku zrobić to przeczesać logi programu, w takich wypadkach niejednokrotnie pomaga włączenie większej "gadatliwości" demona. Wygodnym sposobem szukania błędów jest uruchomienie demona na pierwszym planie (bez przejścia w tło), w takich wypadkach często demony wysyłają komunikaty na standardowe wyjście. W trudniejszych przypadkach będziemy zmuszeni użycia programu strace w celu śledzenia wywołań systemowych aplikacji. W wypadku demonów powinniśmy użyć opcji -f, aby śledzić również procesy potomne lub uruchomić demona z wyłączonym forkowaniem procesów. Opisane tu czynności są specyficzne dla każdego z demonów, zatem musimy skorzystać z dokumentacji właściwej aplikacji.

Aktualizacja niektórych demonów wiąże się z pewnymi czynnościami przygotowawczymi i poprawkami, problem ten dotyczy szczególnie silników baz danych. Zanim bezmyślnie zaktualizujemy pakiet, należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją produktu, aby uchronić się przed unieruchomieniem usługi na dobre.

W PLD usługi, podobnie jak inne oprogramowanie, kompilowane jest z najczęściej używanymi opcjami, jeśli program nie obsługuje jakichś funkcji, to powinniśmy sprawdzić czy uzyskamy je samodzielnie budując pakiet, więcej na ten temat odnajdziemy w tym dokumencie.

 
<- ->