Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
Wprowadzenie
Streszczenie
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Streszczenie

->
 

Dziękujemy za zainteresowanie się PLD Linux Distribution!

W tym rozdziale przedstawione zostaną różne aspekty dotyczące projektu PLD, takie jak jego historia, cele, model rozwoju, itp.

 
->