Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Zarządzanie pakietami
Informacje podstawowe
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Informacje podstawowe

<- ->
 

Wstęp

Instalowanie, deinstalowanie oraz aktualizowanie składników systemu operacyjnego to jedne z najważniejszych zadań administratora. Zautomatyzowanie tych procesów pozwala na znaczne przyspieszenie i ułatwienie zarządzania systemem.

W świecie Otwartego Oprogramowania pomiędzy programami istnieją liczne powiązania, które w efekcie wymuszają konieczność instalacji dodatkowych programów i/lub bibliotek. Pominięcie tych zależności spowoduje problemy z działaniem programu lub całkowity jego brak. Śledzenie tych zależności może przyprawić o ból głowy większość administratorów. Na szczęście istnieją mechanizmy i narzędzia, które pomagają znacznie zautomatyzować ten proces.

Pakiety w PLD

Elementy systemu operacyjnego dostępne są w tzw. pakietach (pot. "paczkach"). W PLD zastosowano system pakietów RPM (RPM Packet Manager), który został stworzony przez twórców dystrybucji Red Hat Linux. Istnieje możliwość instalacji pakietów RPM przygotowanych dla innych dystrybucji, jednak nie skorzystamy wtedy z dobrodziejstwa zależności dotyczących danego pakietu. Wymagane dodatkowe pakiety należy wtedy zainstalować samodzielnie.

Menadżery pakietów

Do zarządzania pakietami (instalacja, deinstalacja, uzyskiwanie informacji) używa się specjalnych programów zwanych menadżerami pakietów:

  • Poldek

    Poldek to domyślny menadżer pakietów dla PLD. Jest nakładką na RPM-a o ogromnych możliwościach, pozwalającym na znaczną automatyzację procesu zarządzania dużymi ilościami pakietów. Jest "wołem roboczym" odciążającym administratora w jego żmudnym zajęciu. Konfigurację i opis Poldka przedstawiono w tym dokumencie.

  • PackageKit

    Prosty zarządca pakietów, dla środowiska X-Window. Został stworzony pierwotnie dla Gnome, ma także wersję dla Qt. Jest to wygodne narzędzie, dobrze sprawujące się przy zrządzaniu niewielkimi ilościami pakietów. PackageKit wyświetla na tacce systemowej dostępność aktualizacji. PackageKit jest świetnym wyborem dla zupełnie niezaawansowanych użytkowników.

  • RPM

    Niskopoziomowy zarzdca pakietów, używany zwykle w nietypowych i awaryjnych sytuacjach. Opis posługiwania się tym programem zamieszczono w tym dokumencie.

Pobieranie pakietów

Jedną z najczęściej używanych form instalacji jest instalacja z sieci, dlatego jeśli nie zostanie podane inaczej to właśnie taka instalacja jest traktowana jako domyślna. Używamy tej metody nawet jeśli system był instalowany z lokalnego źródła (np. z dysku), choćby w celu aktualizacji systemu.

Menadżery pakietów są wstępnie skonfigurowane, Aby jednak instalować niestandardowe pakiety lub użyć innego źródła, musimy podać odpowiednie parametry. Konfiguracja w tym zakresie jest opisana w tym dokumencie.

 
<- ->