Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
Zasoby systemu
Jak sprawdzić kto jest zalogowany oprócz nas?
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Jak sprawdzić kto jest zalogowany oprócz nas?

<- ->
 

Pierwszą komendą jest who. Podaje ona nam nazwę użytkownika, terminal na którym jest zalogowany oraz czas rozpoczęcia pracy.

$ who
gozda  tty1     Apr 18 10:52
gozda  pts/1    Apr 18 16:21
gozda  pts/4    Apr 18 11:06
gozda  pts/6    Apr 18 14:46
gozda  pts/8    Apr 18 16:25
gozda  pts/9    Apr 18 18:25
gozda  pts/10    Apr 18 18:29

Kolejna komenda w pokazuje nam kto jest zalogowany i co robi na poszczególnych sesjach.

$ w
6:56pm up 8:05, 7 users, load average: 1.94, 1.75, 1.61
USER   TTY   FROM LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
gozda  tty1   -   10:52am 8:03m 16.67s 0.02s sh /usr/X11R6/bin/startx
gozda  pts/1  -   4:21pm 6:45  5.37s 5.32s irssi
gozda  pts/4  -   11:06am 37:46  3.22s 3.17s ekg
gozda  pts/6  -   2:46pm 10:17 12.66s 1.08s mp3blaster
gozda  pts/9  -   6:25pm 0.00s 0.12s 0.03s w
gozda  pts/10  -   6:29pm 22:07  3:58  0.02s ./mozilla-bin

Komenda users. Pokazuje ona pseudonimy użytkowników zalogowanych w systemie.

$ users
gozda gozda gozda gozda gozda gozda gozda

Poleceniem whoami dowiadujemy się, jak nazywa się użytkownik, na którym pracujemy.

$ whoami
gozda

 
<- ->