Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Pamięci masowe
Wstęp
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Wstęp

<- ->
 

Uwaga! Wszelkie operacje dyskowe narażają nas na nieodwracalną utratę danych, dlatego zaleca się stworzenie kopii zapasowej danych i zachowanie szczególnej ostrożności.

 
<- ->