Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Interfejsy sieciowe
Wstęp
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Wstęp

<- ->
 

Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to ustalić wszystkie konieczne parametry połączenia sieciowego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym dostawcą usług internetowych. Ten rozdział opisuje konfigurację interfejsów sieciowych, testowanie połączenia oraz inne prace diagnostyczne przeprowadzimy za pomocą narzędzi opisanych w tym dokumencie.

Zarządzanie całym podsystemem sieci (włączanie, wyłączanie, restart) dokonujemy za pomocą rc-skryptu network, więcej informacji o zarządzaniu rc-skryptami znajdziemy w tym dokumencie. Jest on integralną częścią PLD i startuje automatycznie w trakcie uruchomienia systemu. Aby skonfigurować sieć potrzebujemy jedynie ustawić podstawowe parametry sieci (opisane w następnym rozdziale) oraz prawidłowo skonfigurować interfejs(y).

Konfigurację proxy opisano szczegółowo w tym dokumencie.

Jeśli mamy zamiar modyfikować konfigurację sieci na zdalnej maszynie (np. przez ssh), to zalecane jest użycie programu screen, aby mieć pewność, że cała procedura zakończy się poprawnie i nie utracimy kontaktu z hostem. Jeśli mamy program screen wystarczy że wydamy polecenie:

# screen service network restart

 
<- ->