Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Interfejsy sieciowe
xDSL z interfejsem Ethernet
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

xDSL z interfejsem Ethernet

<- ->
 

Wprowadzenie

Coraz więcej dostawców usług internetowych oferuje dzierżawę linii xDSL z portem LAN typu Ethernet, takie usługi oferują np. Telekomunikacja Polska (Internet DSL) oraz Dialog (DIALNET DSL).

Konfiguracja

W celu uruchomienia usługi, wystarczy jedynie skonfigurować interfejs sieciowy Ethernet w naszym komputerze, zgodnie z informacjami uzyskanymi od dostawcy łącza (konfiguracja statyczna). Poniżej przedstawiono skrócony opis konfiguracji tego typu interfejsu, szczegółowy opis znajdziemy tutaj: tym dokumencie

Podniesienie interfejsu eth0 możemy osiągnąć tworząc lub edytując (jeśli istnieje) plik /etc/sysconfig/interfaces/ifcfg-eth0 i wpisując dane otrzymane od dostawcy:

DEVICE="eth0"
IPADDR="80.55.203.222/30"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="none"

Istotną kwestią jest przypisanie odpowiedniego prefiksu (maski podsieci) przy podaniu adresu IP zarezerwowanego dla abonenta. Prefiks wykorzystywane w usłudze InternetDSL, to: /30 Internet DSL 512 oraz Internet DSL 1 (przydzielone 4 adresy IP, co odpowiada masce podsieci 255.255.255.252), /29 Internet DSL 2 (przydzielone 8 adresów IP, co odpowiada masce podsieci 255.255.255.248). Należy pamiętać że 3 adresy IP są zarezerwowane do obsługi połączenia (adres sieci,brama,broadcast)

Ostatnią zmianą potrzebną do prawidłowego działania sieci jest wyedytowanie pliku /etc/sysconfig/network. Należy tam podać adres bramy (IP modemu DSL).

GATEWAY="80.55.203.221"
GATEWAYDEV="eth0"

Na koniec pozostaje nam uruchomienie podsystemu sieci:

# service network start

Uwagi

Jeśli przy łączu Internet DSL 1 zdarzają się przypadki zerwania połączenia, należy przywiązać wszystkie 5 adresów IP jako wirtualne interfejsy

IPADDR1="ip1/29"
IPADDR2="ip2/29"
IPADDR3="ip3/29"
IPADDR4="ip4/29"
IPADDR5="ip5/29"

 
<- ->