Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Interfejsy sieciowe
Neostrada+ z modemem USB firmy Sagem
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Neostrada+ z modemem USB firmy Sagem

<- ->
 

Wprowadzenie

Na samym początku musimy włączyć w biosie komputera port USB oraz zainstalować takie pakiety jak eagle oraz kernel-usb-eagle. Dodatkowo musimy jeszcze zainstalować pakiet ppp. Jeżeli zainstalowałeś system z płytki MINI-iso, powinieneś je tam znaleźć. W przypadku, kiedy instalowałeś system z dyskietki, znajdziesz je na jednej lub kilku dyskietek "addons" czyli dyskietek zawierających dodatkowe pakiety.

Instalacja

Przystępujemy do instalacji. Należy przejść do do lokalizacji w której znajdują się owe pakiety a następnie wydać następujące polecenie.

# rpm -Uvh kernel-usb-eagle* eagle-usb* ppp*

Kiedy już upewniliśmy się, że mamy włączony port USB w biosie, musimy go zainicjować w systemie. Możemy to zrobić za pomocą pliku /etc/modules.conf w którym umieszczamy przykładową linijkę

alias usb-controller usb-uhci

Jeżeli posiadasz zainstalowany kernel z serii 2.6.x powinieneś umieścić następujący wpis w pliku /etc/modprobe.conf

alias usb-controller uhci-hcd

Po ponownym uruchomieniu komputera powinniśmy posiadać w systemie obecny moduł usb-uhci (uhci-hcd dla jądra 2.6.x). W przypadku, kiedy ten moduł po prostu nie zadziała spróbuj załadować usb-ohci (ohci-hcd dla jądra 2.6.x). Jeżeli podłączyłeś modem do portu USB 2.0 powinieneś użyć modułu usb-ehci (ehci-hcd dla jądra 2.6.x).

Możemy teraz podłączyć modem do komputera. Nasze urządzenie zostanie od razu wykryte i zainicjowane w systemie. Poprawna inicjalizacja powinna zakończyć się załadowaniem do pamięci modułu adiusbadsl. UWAGA! Jeżeli posiadasz kernel 2.6.x powinieneś załadować moduł eagle-usb.

Konfiguracja

Możemy zacząć od pliku /etc/resolv.conf. Opis znajdziecie w rozdziale poświęconym konfiguracji sieci. Przystępujemy teraz do konfiguracji pliku /etc/eagle-usb/eagle-usb.conf. Należy w nim zmienić wartość opcji VPI na taką jaką widzicie poniżej.

VPI=00000000

Skonfigurujemy teraz demona PPP. Utworzonemu w wyniku instalacji plikowi /etc/ppp/options zmieniamy nazwę na options.old. Tworzymy nowy plik options z zawartością taką jaka została przedstawiona na poniższym listingu. Najważniejszą rzeczą jest podanie w nim nazwy użytkownika, która jest konieczna do ustanowienia połączenia. Możemy również dopisać opcję debug, jeśli chcemy być informowani o tym co się dzieje.

# cat /etc/ppp/options
user "user@neostrada.pl"
mru 1492
mtu 1492
noipdefault
defaultroute
usepeerdns
noauth
#ipcp-accept-remote
#ipcp-accept-loacal
nobsdcomp
nodeflate
nopcomp
novj
novjccomp
#novaccomp -am
noaccomp -am
#włączam debug.
debug

Musimy jeszcze wpisać hasło. Aby tego dokonać wyedytujmy plik /etc/ppp/chap-secrets. UWAGA! Jeżeli się pomylisz i wpiszesz hasło do /etc/ppp/pap-secrets, hasło nie zadziała.

# cat /etc/ppp/chap-secrets
user@neostrada.pl	*	haslo	*

Na tym zakończymy konfigurację połączenia z Neostradą. Jesteśmy już gotowi aby wszystko uruchomić.

Uruchomienie i post konfiguracja

Najbardziej wygodnym sposobem będzie wykorzystanie mechanizmu rc-scripts do uruchamiania usługi. Do tego potrzebny będzie odpowiedni plik konfiguracji, przykładowy taki plik umieszczono w katalogu /usr/share/doc/rc-scipts/ oraz na poniższym wydruku:

DEVICE=ppp0
ONBOOT=yes
PPPOA_EAGLE=yes
AUTH=no
MTU=1452
PERSIST=yes
DEFROUTE=yes
USEPEERDNS=yes
PAPNAME=XXX@neostrada.pl
# put password in /etc/ppp/pap-secrets or install
# ppp-plugin-ifcfg-password and uncommend following lines
# PLUGIN_IFCFG_PASSWORD=yes
# PASSWORD=YYYY

Plik zapisujemy jako /etc/sysconfig/interfaces/ifcfg-ppp0 i wydajemy polecenie:

# ifup ppp0

Dzięki opcji ONBOOT=yes połączenie będzie nawiązywane wraz z uruchamianiem systemu.

Możemy sprawdzić np. pingiem łączność z jakimś zewnętrznym serwerem, np. ping www.pld-linux.org. Jeżeli posiadasz jakąś sieć LAN, lub kilka komputerów w mieszkaniu, powinieneś przeczytać rozdział poświęcony maskaradzie.

 
<- ->