Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Pamięci masowe
Naprawa
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Naprawa

<- ->
 

Awarie dysków często są bolesne, a nierzadko dosyć kosztowne. Istnieje wiele narzędzi do odzyskiwania danych, jednak nigdy nie gwarantują sukcesu. Dlatego warto dokonywać regularnie kopie zapasowe danych.

Uszkodzenia fizyczne

Uszkodzenia fizyczne sprawdzamy programem badblocks z pakietu e2fsprogs, uruchamiamy go poleceniem:

# badblocks -s /dev/sda

Program wypisze listę uszkodzonych bloków

Naprawa systemu plików

Nazwy programów, podobnie jak programy do tworzenia systemów plików, są ujednolicone (poza XFS). Zaczynają się od "fsck.":

fsck.ext2
fsck.reiserfs
fsck.vfat
fsck.jfs

do naprawy XFS-a użyjemy programu xfs_repair. Programy te różnią się nieco obsługą, dlatego przed użyciem każdego z nich należy zapoznać się z podręcznikiem systemowym (man/info), tak wygląda przykładowe wywołanie testu systemu plików XFS:

# xfs_repair /dev/sda2

Programy te nie pozwolą na sprawdzanie na systemie plików podmontowanym w trybie do odczytu i zapisu. Powinniśmy w ogóle nie montować takiego systemu plików, a przynajmniej podmontować w trybie tylko do odczytu.

Nieco bardziej złożone jest sprawdzanie głównego systemu plików jeśli uruchomiliśmy system w trybie jednego użytkownika. Problemem jest konieczność przemontowania systemu plików w tryb ro. Niektóre programy mogą sprawdzać w pliku /etc/mtab czy system plików jest w trybie tylko do odczytu. Może to dać nieprawidłowe wyniki, gdyż zazwyczaj gałąź /etc leży na głównym systemie plików i w pliku tym nie nastąpią żadne zmiany po takim przemontowaniu. Można to obejść wcześniej modyfikując wpis w /etc/mtab, kiedy już to zrobimy wykonujemy polecenie:

# mount / -o ro,remount

Naprawienie systemu plików nie gwarantuje, że nie zostały uszkodzone żadne pliki. Jeśli na naprawianym systemie plików były jakieś dane systemowe, to powinniśmy wykonać kontrolę ich integralności, opisaną dokładnie w tym dokumencie.

 
<- ->