Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Pamięci masowe
Nazewnictwo urządzeń masowych
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Nazewnictwo urządzeń masowych

<- ->
 

Numerowanie partycji

W Linuksie mogą być obsłużone cztery partycje podstawowe lub trzy podstawowe i jedna rozszerzona. Takie partycje są numerowane od 1 do 4, zaś dyski logiczne kolejnymi numerami począwszy od 5. Podawanie numeru partycji ma sens wyłącznie w wypadku dysków twardych, nie podajemy ich dla urządzeń takich jak napędy optyczne (CD/DVD), dyskietki czy też woluminy logiczne. Nie podajemy go również w przypadku odwołania do urządzenia fizycznego np. używając programu fdisk lub hdparm.

Aby zorientować się w układzie partycji urządzenia możemy użyć programu fdisk np.:

# fdisk -l /dev/hda

Urządenia ATA (IDE)

Urządzenia ATA nazywane są wg. schematu: /dev/hd{$x}{$Nr} np. /dev/hda1.

Parametr {$x} jest małą literą identyfikującą fizyczne urządzenie, zaś {$Nr} to omówiony powyżej numer partycji dyskowej. W odróżnieniu od urządzeń SATA i SCSI w interfejsie IDE litery te mają swoje specjalne znaczenie - wskazują sposób podłączenia urządzenia:

  • "a" -dysk nadrzędny (primary) podłączony do pierwszego kanału IDE

  • "b" -dysk podrzędny (slave) podłączony do pierwszego kanału IDE

  • "c" -dysk nadrzędny (primary) podłączony do drugiego kanału IDE

  • "d" -dysk podrzędny (slave) podłączony do drugiego kanału IDE

Urządenia SCSI/SATA/USB Storage

Dyski twarde i pamięci flash mają oznaczenia /dev/sd{$x}{$Nr} np. /dev/sda1. Symbol {$x} to oznaczenie fizycznego urządzenia, którym przypisywane są kolejne litery zaczynając od "a", zaś {$Nr} to opisany na początku numer partycji. Napędy optyczne (CD/DVD) są oznaczane jako /dev/sr{$Nr} np.: /dev/sr0.

Dyskietki elastyczne

Do stacji dyskietek odwołujemy się za pomocą urządzenia /dev/fd0 lub /dev/fd1.

LVM

Woluminy logiczne mają dowolne nazwy - nadawane przez administratora w trakcie ich zakładania. Jeśli pliki urządzeń nie są utworzone statycznie, to mogą być wykrywane automatycznie (przy starcie systemu) i wtedy nadawane są im nazwy w konwencji /dev/mapper/$VG-$LV np. /dev/mapper/sys-home.

RAID programowy

Urządzenia mają nazwy wg. schematu: /dev/md{$nr}, np. /dev/md0, które z kolei jest symlinkiem do /dev/md/0.

Urządzenia w GRUB-ie

GRUB ze względu na swoja wieloplatformowość używa własnego schematu nazewnictwa. Dyski fizyczne są widoczne jako (hd{$NR}), np. (hd1) zaś partycje jako (hd{$NR1},{$NR2}) np. (hd1,2). Urządzenia te nie są bezpośrednio powiązane z plikami urządzeń w katalogu katalogu /dev i programy poza GRUB-em nie mogą z nich korzystać. Więcej w opisie bootloadera, w tym dokumencie.

 
<- ->