Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Pamięci masowe
Formatowanie
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Formatowanie

<- ->
 

Obecnie nie formatuje się dysków twardych, można to robić jedynie z dyskietkami elastycznymi za pomocą narzędzia fdformat. Robi się to wyłącznie dla uzyskania jakiejś nietypowej pojemności nośnika, w pozostałych wypadkach operacja ta jest zbędna, gdyż dyskietki podobnie jak dyski twarde są formatowane fabrycznie. Takie formatowanie nazywane jest także tzw. formatowaniem niskopoziomowym.

To co obecnie potocznie określa się jako "formatowanie" jest złożeniem dwóch operacji: podziału na partycje a następnie utworzeniem systemów plików.

 
<- ->