Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Zarządzanie pakietami
RPM
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

RPM

<- ->
 

Instalowanie pakietów

Używając programu rpm posługujemy się następującym schematem: rpm [opcje] pakiet.rpm

Instalacja pakietu jest dosyć prosta. Załóżmy że pobraliśmy z sieci plik docbook-dtd31-sgml-1.0-12.noarch.rpm, teraz jedyną rzeczą jaką musimy wykonać jest wydanie polecenia rpm z opcją -i. Używając kombinacji -ivh dla procesu instalacji, -Uvh uzyskamy pasek postępu instalacji dla poszczególnych instalowanych pakietów.

# rpm -i docbook-dtd31-sgml-1.0-12.noarch.rpm

Brak ostrzeżeń lub błędów oznacza prawidłową instalację, teraz nieco skomplikujemy sytuację:

# rpm -i libghttp-devel-1.0.9-4.i686.rpm
error: failed dependencies:
		libghttp = 1.0.9 is needed by libghttp-devel-1.0.9-4

Tym razem instalacja się nie powiodła, ponieważ pakiet libghttp-devel wymaga zainstalowanego pakietu libghttp. Aby instalacja pakietu się powiodła wykonujemy następujące polecenie:

# rpm -i libghttp-devel-1.0.9-4.i686.rpm libghttp-1.0.9-4.i686.rpm

Teraz wszystko jest w porządku, oba pakiety są zainstalowane. Możliwe jest instalowanie pakietu z opcją ignorowania zależności: --nodeps, opcję tą stosujemy jednak w ostateczności.

Aktualizowanie pakietów

Aktualizacja przebiega podobnie jak instalacja, tyle że używamy przełącznika -U np.:

# rpm -U docbook-dtd31-sgml-1.0-13.noarch.rpm

Należy pamiętać o tym, że aktualizacja nastąpi tylko wtedy gdy w systemie jest zainstalowana starsza wersja, w przeciwnym wypadku zostaniemy poinformowani, że pakiet jest już zainstalowany. Aby dokonać reinstalacji pakietu wykonujemy polecenie

# rpm -i docbook-dtd31-sgml-1.0-13.noarch.rpm --force

Odinstalowywanie pakietów

Zainstalowaliśmy kilka pakietów, teraz możemy spróbować je odinstalować - wykonujemy to przy użyciu opcji -e.

# rpm -e libghttp-devel-1.0.9-4.i686.rpm libghttp-1.0.9-4.i686.rpm
error: package libghttp-devel-1.0.9-4.i686.rpm is not installed
error: package libghttp-1.0.9-4.i686.rpm is not installed

Cóż tu się stało? Podano nieprawidłową nazwę pakietu, należy pamiętać o tym, że przy odinstalowaniu pakietu nie podaje się rozszerzenia pakietu. Poprawne polecenie przedstawiono poniżej:

# rpm -e libghttp-devel libghttp

lub:

# rpm -e libghttp-devel-1.0.9-4 libghttp-1.0.9-4

Uwaga: pierwszy przykład stosuje się w przypadku zainstalowania jednej wersji pakietu, drugi zaś używa się w przypadku kilku różnych (np. dwie różne wersje jądra).

Uwagi

Program rpm posiada o wiele bogatsze opcje, przedstawiono tu zaledwie kilka najważniejszych, więcej można znaleźć w podręczniku systemowym (man/info).

 
<- ->