Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
Zasoby sieciowe PLD
Serwery z pakietami
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Serwery z pakietami

<- ->
 

Pakiety są katalogowane wg. schematu {$serwer}/dists/{$wersja}/{$źródło}/{$arch} np.: ftp.pld-linux.org/dists/2.0/PLD/i586/. Wersje systemu szerzej opisano w tym dokumencie, źródła w tym dokumencie, zaś architektury w tym dokumencie.

PLD możemy zainstalować z sieci za pomocą protokołu FTP, HTTP lub RSYNC. Pakiety możemy pobierać z głównego serwera PLD lub z jednego z wielu lustrzanych.

FTP - serwer podstawowy

FTP - serwery lustrzane

HTTP - serwer podstawowy

HTTP - serwery lustrzane

RSYNC

Osoby zainteresowane udostępnianiem serwera lustrzanego przy pomocy protokołu RSYNC proszone są o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji: feedback@pld-linux.org

 
<- ->