Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
Zasoby sieciowe PLD
Źródła obrazów ISO
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Źródła obrazów ISO

<- ->
 

Obrazy ISO są katalogowane wg. schematu {$serwer}/{$wersja}/{$arch} np.: ftp.iso.pld-linux.org/2.0/i586. Wersje systemu szerzej opisano w tym dokumencie, zaś architektury w tym dokumencie.

Dla każdego z obrazów ISO dostępna jest suma MD5, umieszczona w pliku o rozszerzeniu md5. Dzięki niej będziemy mogli sprawdzić przed nagraniem czy pobrany obraz nie zawiera żadnych zmian. Do obliczenia skrótów MD5 w pod systemami uniksowymi posłużymy się programem md5sum, zaś w systemach Microsoftu użyjemy dostępnego na serwerze programu md5sum.exe.

Serwery FTP z obrazami ISO:

 
<- ->