Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
Wprowadzenie
Model rozwoju PLD Linux Distribution
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Model rozwoju PLD Linux Distribution

<- ->
 

Rozwój PLD Linux Distribution przebiega w sposób otwarty i elastyczny. Efekt końcowy to wynik nakładu wielu osób, nie tylko developerów posiadających prawo zapisu do repozytorium CVS (o którym poniżej), ale także użytkowników zgłaszających informacje o błędach lub nadsyłających poprawki lub propozycje zmian. Z chęcią przyjmiemy nowych developerów, a osoby chcące być bardziej związane z projektem powinny zapisać się na listę dyskusyjną developerów pld-devel-pl@lists.pld-linux.org.

Informacje o PLD i sposobie jego rozwoju:

 • Repozytorium CVS

  Źródła PLD Linux Distribution trzymane są w repozytorium CVS (Concurrent Versions System, http://www.cyclic.com/CVS/index.html), wolnodostępnym systemie kontroli wersji dostarczanym wraz z naszą dystrybucją. Serwer CVS PLD Linux Distribution (http://cvs.pld-linux.org/) jest dostępny dla wszystkich w trybie tylko dla odczytu (Read Only), oraz dodatkowo w trybie do odczytu/zapisu (Read/Write) dla developerów. Repozytorium zostało podzielone na kilka modułów w celu ułatwienia pracy osobom doń commitującym (określenie commit pochodzi z podręcznika systemowego cvs).

 • Serwer DistFiles

  W zamierzchłych czasach wszystkie pliki (a więc kody źródłowe, łatki (patche), poprawki, itp) potrzebne do zbudowania pakietów trzymane były w repozytorium. Niestety CVS nie został zaprojektowany do przechowywania plików binarnych (a archiwum tar.gz takim jest) i próba zmuszenia go do przechowywania takowych dostarczała różnych problemów. A to osoba posiadające stosunkowo wolne łącze zaczęła wrzucać kilkudziesięcio megabajtowy plik, skutecznie blokując możliwość pracy innym developerom na kilka godzin. Uciążliwe były też pozostające tzw. 'locki', czyli blokady na modułach repozytorium (przede wszystkim SOURCES/). Rozwiązaniem tych problemów było wprowadzenie w maju 2003 roku serwera DistFiles, do którego przeniesiono większość plików binarnych z CVS.

 • Core Developers Group

  Gdyby PLD Linux Distribution było firmą, Core Developers Group najtrafniej można by określić jako Radę Nadzorczą. Jej celem jest podejmowanie w sposób demokratyczny krytycznych dla dystrybucji decyzji oraz rozwiązywanie konfliktów, których nie dało się zażegnać w inny sposób. W skład Grupy wchodzą developerzy aktywnie udzielający się w projekcie.

 • Lista dyskusyjna pld-devel-pl@lists.pld-linux.org

  Na liście tej prowadzone są dyskusje na temat bieżących prac nad dystrybucją, jak również ustalane są plany na przyszłość. Jeśli nie posiadasz prawa zapisu do repozytorium, a chciałbyś podzielić się efektami swych prac z innymi, lista ta jest najlepszym miejscem na poinformowanie o tym fakcie.

 • Buildery

  Mianem builderów określane są specjalnie przygotowane środowiska (często na dedykowanych maszynach), na których budowane są pakiety, które później zostaną umieszczone na serwerach FTP projektu. Każda z linii dystrybucji ma swoje oddzielne buildery, stworzone z pakietów dla niej przeznaczonych.

  Nie wszyscy developerzy mają prawo do puszczania zleceń na buildery, czyli rozkazów zbudowania poszczególnych pakietów - przywiliej ten ma ledwie garstka osób, zaznajomionych z automatyką oraz znających potrzeby danej dystrybucji. Rzadko kiedy zachodzi potrzeba bezpośredniego grzebania w strukturze danego środowiska - codzienna praca opiera się na wysyłaniu odpowiednio przygotowanych maili, podpisanych kluczem PGP osoby uprawnionej.

 
<- ->