Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
Wprowadzenie
Konwencje użyte w tej książce
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Konwencje użyte w tej książce

<- ->
 

Aby jak najlepiej zrozumieć i przyswoić informacje zawarte w tym podręczniku, warto zapoznać się wpierw z użytymi konwencjami.

$ komenda

W ten sposób opisywane są komendy, które wykonać możemy z uprawnieniami użytkownika.

# komenda

Tutaj natomiast przedstawiona została komenda, którą należy wykonać z poziomu użytkownika root, czyli administratora.

Zbyt długie linie zrzutów ekranowych, które nie mieszczą się w jednej linii, podzielone są przy pomocy znaku \. Czyli:

# komenda z_bardzo_\
długim_parametrem

należy zinterpretować jako:

# komenda z_bardzo_długim_parametrem

W dokumentacji dosyć często korzysta się z następującej konstrukcji:

{$zmienna}

Tak oznaczane są miejsca, w których użytkownik może lub musi samodzielnie dokonać wyboru i wstawić w miejsce ciągu znaków {$zmienna} odpowiednią wartość.

Niejdnokrotnie w nazwach plików pojawia się znak "gwiazdki", który należy odczytywać podobnie jak robi to powłoka (shell), a więc zastępuje dowolny ciąg znaków, przykładowo:

/katalog/plik.*

oznacza wszytskie pliki zaczynjące się od plik. w katalogu /katalog.

 
<- ->