Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Konfiguracja systemu
Ustawienia konsoli
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Ustawienia konsoli

<- ->
 

Dzięki plikowi /etc/sysconfig/console możemy ustawić takie parametry jak czcionka konsoli, mapa klawiatury, kodowanie fontów oraz zarządzanie energią.

Aby zmienić czcionkę, edytujemy parametr:

CONSOLEFONT=lat2u-16

Do wyboru mamy czcionki zamieszczone w katalogu /usr/share/consolefonts.

Aby zmienić kodowanie znaków, edytujemy parametr:

CONSOLEMAP=8859-2

Aby zmienić mapowanie klawiatury edytujemy parametr:

KEYTABLE=pl2

Aby ustawić numery konsol dla których aplikowane są parametry, zmieniamy:

SET_FONT_TERMINALS="1 2 3 4 5 6 7 8"

Przedstawiony parametr deklaruje zmianę ustawień dla konsol tty1-tty8.

Aby zmienić opcje zarządzania energią, edytujemy parametry:

POWER_SAVE=on
BLANK_TIME=10
POWERDOWN_TIME=60

Parametr BLANK_TIME określa liczbę minut nieaktywności do wygaszenia ekranu, POWERDOWN_TIME - do wyłączenia monitora.

Aby zmienić kolor czcionki lub tła, edytujemy parametr:

FOREGROUND_COLOUR=red
BACKGROUND_COLOUR=green	

Do wyboru posiadamy kolory black|red|green|yellow|blue|magenta|cyan|white|default.

Aby zmienić domyślny tryb NUM Locka, edytujemy parametr:

NUM_LOCK=on

Do wyboru posiadamy atrybut "on" lub "off".

Aby uaktywnić zmiany wykonujemy:

/sbin/service console start

 
<- ->