Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Konfiguracja systemu
Myszka pod konsolą
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Myszka pod konsolą

<- ->
 

Wstęp

Niniejszy rozdział dotyczy uruchomienia obsługi myszy dla terminala znakowego, konfigurację myszy dla środowiska graficznego (X-Window) opisano w tym dokumencie. Proces konfiguracji rozpoczynamy od instalacji demona gpm:

# poldek -i gpm

Dalsza część konfiguracji polega na załadowaniu właściwego modułu jądra i ustawieniu przynajmniej dwóch parametrów w pliku /etc/sysconfig/mouse: nazwy urządzenia (DEVICE) i typu myszy (MOUSETYPE).

Poniższy opis dotyczy kernela 2.6.x, w tej wersji jako urządzenia dla myszy PS2 i USB stosuje się /dev/input/mouse0, /dev/input/mouse1, ... lub urządzenie zbiorcze /dev/input/mice. Jednak dla wstecznej zgodności działa dalej /dev/psaux

Szeregowa

Obsługa portu szeregowego RS-232 jest częścią jądra PLD, więc nie ładujemy żadnego modułu - urządzenia działają od razu po podłączeniu. W zależności od tego, na którym porcie mamy podpiętą mysz, ustawiamy odpowiednio parametr DEVICE, pamiętając, że /dev/ttyS0 to COM1, /dev/ttyS1 to COM2 ...

Typ myszy będzie zależał od modelu posiadanego urządzenia, w większości wypadków powinna zadziałać dla wartości "ms", "msc", lub "ms3". Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w pomocy demona, którą wyświetlimy w sposób opisany na końcu rozdziału.

DEVICE=/dev/ttyS0
MOUSETYPE=ms3

PS/2, TouchPad, TrackPoint

W laptopach urządzenia wskazujące są zgodne z myszkami typu PS/2, stąd ich konfiguracja przebiega tak samo. Rozpoczynamy od załadowania modułu jądra:

# modprobe psmouse

Podajemy urządzenie myszy i jej typ, który dla większości urządzeń ustawimy na "ps2" lub "imps2":

DEVICE=/dev/input/mice
MOUSETYPE=ps2

USB

Ładowanie modułów dla tego rodzaju urządzeń może być wykonane automatycznie przez mechanizm udev lub ręcznie. W drugim wypadku wydajemy następujące polecenia (zakładam że są już załadowane moduły dla kontrolera USB):

# modprobe usbhid
# modprobe usbmouse

Podajemy urządzenie myszy i jej typ, który dla większości urządzeń ustawimy na ps2 lub imps2:

DEVICE=/dev/input/mice
MOUSETYPE=ps2

Zakończenie

Teraz wystarczy tylko uruchomić usługę gpm:

# /etc/init.d/gpm start

Wcześniej załadowane moduły można jeszcze wpisać do /etc/modules, aby ładowały się przy starcie systemu.

Porady

  • Większość dostępnych na rynku myszek powinna zadziałać z przedstawioną powyżej konfiguracją. Możliwe jednak, że nasza mysz używa nietypowego protokołu i należy ustawić inny typ urządzenia (MOUSETYPE). W takim wypadku pomocna może się okazać lista urządzeń i odpowiadających im typów wyświetlana w wyniku poniższego polecenia:

    # gpm -m /dev/input/mice -t help

  • Pożyteczną opcją jest BUTTON_COUNT, która definiuje liczbę przycisków myszy.

  • Zamiast wskazania pliku urządzenia, możemy użyć łącza symbolicznego o nazwie /dev/mouse wskazującego na właściwe urządzenie.

 
<- ->