Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Konfiguracja systemu
Zegar
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Zegar

<- ->
 

Standardowo BIOS powinien używać czasu uniwersalnego (UTC), zegar systemowy powinien wtedy działać zgodnie z czasem lokalnym, określonym w pliku /etc/sysconfig/timezone. W ten sposób zmiany czasu letni/zimowy będą następowały automatycznie, bez modyfikowania ustawień zegara sprzętowego.

Wyjątkiem od tej reguły jest używanie na tym samym komputerze PLD i któregoś z produktów Microsoftu. Te ostatnie używają zgodnego czasu dla BIOS-u i systemu, co spowoduje różnice we wskazaniach zegarów. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest zmuszenie naszego PLD, by używał czasu BIOS-u jako czasu lokalnego. W tym wypadku zmianą czasu letni/zimowy może zająć się system Microsoftu lub możemy wykonać to samodzielnie.

Aby skorzystać z pierwszego rozwiązania synchronizujemy zegar sprzętowy z czasem uniwersalnym, a w pliku /etc/sysconfig/clock ustawiamy:

UTC="true"

W przeciwnym wypadku ustawiamy czas lokalny i wybieramy wartość

UTC="false"

 
<- ->