Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Konfiguracja systemu
Internacjonalizacja
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Internacjonalizacja

<- ->
 

Wstęp

Częstym problemem początkującego użytkownika Linuksa jest ustawienie wyświetlania znaków diakrytycznych, walut oraz odpowiedniego języka. Ponieważ PLD jest dystrybucją dla zaawansowanych użytkowników, możemy w niej przystosować środowisko pracy do naszych indywidualnych potrzeb.

Internacjonalizacja konsoli i programów

Zanim przystąpimy do instalowania poszczególnych paczek, musimy w pliku /etc/sysconfig/i18n ustawić odpowiednie zmiennie środowiskowe odpowiadające za język czcionkę systemową oraz kodowanie. W naszym przypadku wpis ten wygląda następująco:

SUPPORTED_LOCALES=pl_PL
LANG=pl_PL
LC_ALL=pl_PL
LINGUAS=pl_PL
SYSFONT=lat2u-16
UNIMAP=lat2u
SYSFONTACM=iso02

Następnie instalujemy pakiety odpowiedzialne za ustawienia lokalne i klawiaturę:

# poldek -i localedb-src kbd

Locale generujemy poleceniem localedb-gen, które domyślne ustawienia pobiera ze zmiennej SUPPORTED_LOCALES wiec jeśli chcielibyśmy mieć obsługę również innego języka, to trzeba to zaznaczyć właśnie przy tej zmiennej.

Przykładowy zapis dla kilku języków w pliku /etc/sysconfig/i18n może wyglądać tak:

LANG=pl_PL

# list of supported locales
SUPPORTED_LOCALES="pl_PL/ISO-8859-2 de_DE/ISO-8859-2 \
  en_GB/ISO-8859-1 en_US/ISO-8859-1"

Można też zainstalować pakiet zawierający bazę danych locale dla wszystkich lokalizacji obsługiwanych przez glibc.

# poldek -i glibc-localedb-all

Aby sprawdzić czy wszystko przebiegło pomyślnie wydajemy polecenie:

$ locale
LANG=pl_PL
LC_CTYPE="pl_PL"
LC_NUMERIC="pl_PL"
LC_TIME="pl_PL"
LC_COLLATE="pl_PL"
LC_MONETARY="pl_PL"
LC_MESSAGES="pl_PL"
LC_PAPER="pl_PL"
LC_NAME="pl_PL"
LC_ADDRESS="pl_PL"
LC_TELEPHONE="pl_PL"
LC_MEASUREMENT="pl_PL"
LC_IDENTIFICATION="pl_PL"
LC_ALL=

Sprawdzamy czy wszystkie wpisy się zgadzają.

Jeśli chcemy aby ustawienia dopasowane były do naszych upodobań do dyspozycji mamy następujące zmienne LC_*:

Dostępne zmienne LC_*:
* LC_CTYPE: Konwersja czcionki i wielkości liter.                
* LC_COLLATE: Porządek sortowania.                       
* LC_TIME: Format wyświetlania daty i godziny.              
* LC_NUMERIC: Wyświetlanie liczb nie związanych z walutą
* LC_MONETARY: Formaty walutowe.
* LC_MESSAGES: Format wiadomości informacyjnych, diagnostycznych \
  oraz określających interakcje programu.
* LC_PAPER: Rozmiar papieru.
* LC_NAME: Format nazw.
* LC_ADDRESS: Format wyświetlania adresu i lokalizacji.
* LC_TELEPHONE: Format wyświetlania numeru telefonu.
* LC_MEASUREMENT: Jednostki miary (metryczna lub inna)
* LC_IDENTIFICATION: Metadata o ustawieniach locale.

Przykładowo jako domyślnego języka, możemy używać angielskiego jednak ze wsparciem dla polskich czcionek i polskich walut. Wszelkiego typu zmiany dokonujemy poprzez dodanie do pliku ~/.bash_profile odpowiednich wpisów:

LANG=en_EN
export LANG
LC_CTYPE=pl_PL
export LC_CTYPE

 
<- ->