Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Konfiguracja systemu
Strefa czasowa
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Strefa czasowa

<- ->
 

Strefy czasowe to specjalne ustawienia, pozwalające systemowi na łatwe przeliczanie czasu uniwersalnego (UTC) na lokalny i na odwrót. Zaczynamy od instalacji koniecznego pakietu:

$ poldek -i tzdata

Aby wskazać strefę czasową modyfikujemy plik /etc/sysconfig/timezone, jego ustawienia wskazują na odpowiednie pliki i katalogi w /usr/share/zoneinfo, które z kolei odpowiadają strefom czasowym. Nazwy plików odpowiadają pewnym punktom geograficznym tak aby łatwiej było określić właściwą strefę.

W Ac ustawiamy zmienne ZONE_INFO_AREA i TIME_ZONE. Opcje wskazują na katalog i plik opisujący strefę, jak zapewne czytelnik zauważy, część z nich nie jest przechowywania w podkatalogach, wtedy tą zmienną należy ustawić pustą. Dla Polski wybieramy podajemy następujące wartości:

ZONE_INFO_AREA="Europe"
TIME_ZONE="Warsaw"

W Th powyższe opcje zostały zastąpione przez TIMEZONE, tutaj wartości oddzielamy slashem:

TIMEZONE="Europe/Warsaw"

Aby zmiany odniosły skutek musimy zrestartować odpowiedni skrypt startowy:

# service timezone restart

Więcej informacji o strefach czasowych znajdziemy na witrynie www.timeanddate.com

 
<- ->