Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Kernel i urządzenia

<- ->
 
 •  Jądro systemu
  • Koncepcja jądra w PLD
  • Informacje o używanym jądrze
  • Rodzaje jąder systemowych
  • Aktualizacja
  • Zależności
  • Uwagi
 •  Parametry jądra
 •  Moduły jądra
  • Czym są?
  • Załadowanie właściwego modułu dla urządzenia
  • Konfiguracja modułów
 •  Statyczne zarządzanie modułami
  • Określenie modułu dla urządzenia
  • Zarządzanie modułami
  • /etc/modules
  • /etc/modprobe.conf
 •  Udev - dynamiczna obsługa sprzętu
  • Instalacja
  • Konfiguracja
  • Udev w praktyce
  • Uwagi
 •  Initrd
  • Wstęp
  • Przygotowanie
  • Automatyczne generowanie initrd
  • Ręczne generowanie initrd
  • Gdy zawiedzie geninitrd
  • Bootloader
  • Uwagi
 •  Urządzenia
  • Podstawowe informacje o urządzeniu
  • Systemy plików-urządzeń
  • UDEV
  • Jaki system wybrać?
 •  
  <- ->