Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
Kernel i urządzenia
Parametry jądra
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Parametry jądra

<- ->
 

Mamy możliwość wpływania na pracę systemu, dzięki modyfikowaniu specjalnych parametrów jądra, parametry te można podzielić na dwie grupy: podawane przed startem kernela oraz podawane po wystartowaniu. Pierwszy rodzaj został opisany w tym dokumencie, drugi to zestaw specjalnych wpisów do pseudo-systemu plików /proc/sys.

Czytać wartości możemy za pomocą programu cat np.:

# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Parametry możemy wysłać za pomocą programu echo np.:

# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Możemy do tego również użyć programu sysctl, który za nazwę węzła przyjmuje nazwy katalogów rozdzielone kropkami, z pominięciem "/proc/sys". Poniżej umieszczono przykład odczytania opcji:

# /sbin/sysctl net.ipv4.ip_forward

oraz przypisania:

# /sbin/sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Wadą powyższego rozwiązania jest powrót do poprzednich ustawień po restarcie maszyny. Rozwiązaniem problemu jest korzystanie z pliku /etc/sysctl.conf, w nim przypisujemy wartości odpowiednim zmiennym. W celu wprowadzenia ustawień wywołujemy polecenie:

# /sbin/sysctl -p

Niektóre rc-skrypty wywołują automatycznie program sysctl, przykładowo robi to skrypt podsystemu sieci, gdyż plik /etc/sysctl.conf zawiera istotne opcje sieciowe.

 
<- ->