Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Bootloader

<- ->
 
 •  Wstęp
  • Parametry jadra
  • MBR czy bootsector?
  • Frame buffer (bufor ramki)
 •  LILO
  • Konfiguracja podstawowa
  • Inne systemy operacyjne
  • Frame Buffer
  • Graficzne menu
  • Zakończenie
 •  GRUB
  • Nazewnictwo urządzeń
  • Konfiguracja podstawowa
  • Instalacja
  • Inne systemy operacyjne
  • Frame Buffer
  • Graficzne menu
  • Bezpieczeństwo bootloadera
  • Uwagi
 •  rc-boot
  • Wstęp
  • Podstawowa konfiguracja
  • Tworzenie "obrazów"
  • Uwagi
 •  
  <- ->