Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Zarządzanie pakietami

<- ->
 
 •  Informacje podstawowe
  • Wstęp
  • Pakiety w PLD
  • Menadżery pakietów
  • Pobieranie pakietów
 •  Cechy pakietów w PLD
  • Zależności między pakietami
  • Wymagania (requires) i własności (provides)
  • Zawartość pakietów
  • Konwencja nazw pakietów w PLD
  • Metapakiety
  • Komunikaty
  • Wpływ pakietów na pracę systemu
  • Wpływ pakietów na pliki konfiguracji
 •  Architektury pakietów
  • Wybór architektury
  • Procesory
 •  Źródła pakietów
  • Ścieżki do podstawowych źródeł w konfiguracji Poldka
  • Cykl życia pakietu
 •  Budowanie pakietów
  • Wstęp
  • Budowanie
  • Zarządzanie
 •  Poldek
  • Wstęp
  • Pliki konfiguracji
  • Konfiguracja pobierania pakietów
  • Inne opcje
  • Tryby pracy
  • Tryb interaktywny
  • Tryb wsadowy
  • Pierwsze kroki z Poldkiem
  • Zarządzanie pakietami
  • Źródła
  • Porady
 •  RPM
  • Instalowanie pakietów
  • Aktualizowanie pakietów
  • Odinstalowywanie pakietów
  • Uwagi
 •  Bezpieczeństwo
  • Uruchamianie Poldka
  • Podpisy pakietów
 •  Zaawansowane operacje
  • Lista ostatnio instalowanych pakietów
  • Odinstalowanie "opornych" pakietów
  • Repackage - bezpieczna aktualizacja
  • Kontrola integralności systemu
  • Naprawa bazy RPM
  • Reinstalacja wszystkich pakietów - zmiana architektury
 •  
  <- ->