Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Pamięci masowe

<- ->
 
 •  Wstęp
 •  Nazewnictwo urządzeń masowych
  • Numerowanie partycji
  • Urządenia ATA (IDE)
  • Urządenia SCSI/SATA/USB Storage
  • Dyskietki elastyczne
  • LVM
  • RAID programowy
  • Urządzenia w GRUB-ie
 •  Podział na partycje
  • Partycje
  • Zanim zaczniemy
  • Wymagane miejsce na system
  • Plan podziału dysku
  • Programy do zarządzania partycjami
  • Podział
  • Zakończenie
 •  Systemy plików
  • Wybór systemu plików
  • Tworzenie systemu plików
  • Tworzenie obszaru wymiany
  • Podmontowanie partycji / aktywacja swapu
  • Poznanie typu systemu plików
 •  Formatowanie
 •  RAID programowy
  • Instalacja
  • Planowanie macierzy
  • Tworzenie macierzy RAID
  • Konfiguracja
  • Initrd
  • Bootloader
  • Diagnostyka
  • Porady
  • Dodatki
 •  LVM
  • Planowanie woluminów
  • Instalacja
  • Budowanie woluminów
  • Konfiguracja startowa
  • Narzędzia diagnostyczne
  • Zarządzanie: powiększanie woluminu
  • Porady
 •  Naprawa
  • Uszkodzenia fizyczne
  • Naprawa systemu plików
 •  
  <- ->