Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Administracja

<- ->
 
 •  Ratowanie systemu
  • Wstęp
  • Uruchomienie na niskim poziomie pracy
  • Uruchomienie RescueCD
  • Naprawa systemu plików
  • Naprawa konfiguracji
  • Operacja chroota
  • Uwagi
 •  Zarządzanie podsystemami i usługami
  • Budowa systemu rc-skryptów
  • Zarzadzanie podsystememi/usługami
  • Konfiguracja rc-skryptów
  • Zależności
  • Usługi a poziomy pracy
 •  Zmiana poziomu pracy systemu
 •  Konta użytkowników
  • Dodanie
  • Usunięcie
  • Modyfikacja
  • Hasło
  • Zarządzanie kontami
 •  Grupy
  • Dodanie grupy
  • Zapisanie do grup
  • Usunięcie grupy
  • Uwagi
 •  Zarządzanie uprawnieniami
 •  Bezpieczeństwo
  • Dostępne narzędzia
  • Dostęp do konta root
  • SUID
  • /proc
  • chroot i vserver
  • Statyczny VIM
  • Pakiety
 •  
  <- ->