Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Interfejsy sieciowe

<- ->
 
 •  Wstęp
 •  Podstawowa konfiguracja sieci
  • Brama domyślna
  • Odwzorowanie nazw - serwery DNS
  • Nazwa hosta
  • Odwzorowanie nazw - konfiguracja zaawansowana
  • Inne opcje
 •  Ethernet
  • Urządzenie
  • Statyczna konfiguracja karty sieciowej
  • Dynamiczna konfiguracja karty sieciowej (DHCP)
  • Aktywacja sieci
 •  WiFi
  • Wstęp
  • Sterowniki dedykowane
  • Sterowniki z NdisWrapperem
  • Sieć WEP
  • Sieć WPA2-PSK
  • Aktywacja i diagnostyka
 •  Neostrada+ z modemem USB firmy Sagem
  • Wprowadzenie
  • Instalacja
  • Konfiguracja
  • Uruchomienie i post konfiguracja
 •  Neostrada+ z modemem USB firmy Alcatel - Thompson
  • Przygotowanie do instalacji
  • Konfiguracja
  • Uruchomienie i zakończenie
 •  xDSL z interfejsem Ethernet
  • Wprowadzenie
  • Konfiguracja
  • Uwagi
 •  Zaawansowane opcje interfejsów
  • HotPlug
  • Narzędzia
  • Inne opcje
  • Wzory konfiguracji
 •  
  <- ->