Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
X-Window
Środowisko GNOME
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Środowisko GNOME

<- ->
 

Instalacja

GNOME jest rozbudowanym środowiskiem, dodatkowo filozofia mikropakietów w PLD nie ułatwia jego instalacji początkującym. Aby temu zaradzić stworzone zostały metapakiety, które oszczędzą nam sporej ilości pracy, oto ich zestawienie:

 • metapackage-gnome - główna część środowiska

 • metapackage-gnome-extras - dodatki

 • metapackage-gnome-extras-accessibility - narzędzie ułatwień dostępu

 • metapackage-gnome-office - pakiet aplikacji biurowych

Na początku powinien nam wystarczyć podstawowy metapakiet:

poldek> install metapackage-gnome

Teraz wystarczy uzbroić się w cierpliwość, po instalacji wymagań metapakietu, możemy już samodzielnie doinstalować te kilka pakietów, albo od razu uruchomić środowisko. Filozofię metapakietów omówiliśmy w tym dokumencie.

Jeśli jednak jesteśmy zwolennikami instalacji tylko tego co jest potrzebne, musimy instalować każdy pakiet z osobna:

poldek> install gnome-desktop gnome-session nautilus xscreensaver-gnome2 gnome-themes \
gnome-icon-theme gnome-panel gnome-splash-gnome metacity \
gnome-applets

Lista komponentów i aplikacji dla GNOME jest w PLD imponująca, aby łatwiej było się odnaleźć w tym gąszczu, zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem aplikacji w dalszej części rozdziału.

Internacjonalizacja

Aby GNOME i GDM obsługiwały język inny niż angielski, należy ustawić tzw. Locale, co zostało opisane w tym dokumencie, a następnie wybrać preferowany język: Language z menu GDM-a.

Dźwięk

Zakładam, że już została skonfigurowana już ALSA, zgodnie ze wskazówkami opisanymi w tym dokumencie. Od GNOME 2.26 dźwięk jest obsługiwany przez aplikację pulseaudio, zapewniającą programowe miksowanie dźwięku z wielu źródeł, czy też przesyłanie strumienia za pośrednictwem sieci. Instalujemy:

$ poldek -i pulseaudio pulseaudio-gconf pulseaudio-alsa gstreamer gstreamer-audiosink-esd

instalujemy pakiety z pluginami dekodującymi formaty wav,au oraz mp3:

$ poldek -i gstreamer-audio-formats gstreamer-mad

instalujemy gnome-media, aplet do sterowania głośnością, odtwarzacz Totem i opcjonalnie pakiet dźwięków zdarzeń:

$ poldek -i gnome-media gnome-applets-mixer totem gnome-audio

Uruchomienie

Zanim uruchomimy środowisko, musimy się upewnić, czy nazwa hosta (opcja HOSTNAME z pliku /etc/sysconfig/network) jest przypisana do adresu IP. Aby to ustawić, należy dodać odpowiedni wpis do pliku /etc/hosts, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym dokumencie, np.:

127.0.0.1    pldmachine

Szczegóły uruchamiania środowiska opisaliśmy w tym dokumencie.

Administracja - GNOME System Tools

GST to zestaw wygodnych narzędzi administracyjnych, obsługujących PolicyKit. Pozwala na zarządzanie m.in. usługami, użytkownikami oraz siecią. Instalacja:

$ poldek -i gnome-system-tools system-tools-backends

Uruchamiamy demona system-tools-backends:

# /etc/init.d/system-tools-backends start

Dodajemy użytkownika do grupy adm:

# groupmod -A jkowalski adm

Aplikacje administracyjne będziemy mogli używać po ponownym zalogowaniu.

Przydatne drobiazgi

O wygodzie pracy w środowisku czasami decydują drobiazgi, oto lista takich niewielkich narzędzi, przydatnych w codziennej pracy:

 • gnome-volume-manager - narzędzie do zarządzania woluminami wymiennymi: montowaniem nośnikow, odtwarzaniem muzyki i innymi

 • gnome-utils-screenshot - program do szybkiego wykonywania zrzutów ekranu.

 • nautilus-cd-burner - rozszerzenie do nautilusa służące do nagrywania płyt CD/DVD

 • gnome-system-monitor - monitor zasobów i procesów

 • gnome-utils-search-tool - wyszukiwarka plików

Oprócz tego mamy dostęp do wielu appletów, tematów graficznych i innych.

Godne polecenia aplikacje

Zaletą złożonych środowisk takich jak GNOME czy KDE jest duża liczba programów, które dobrze integrują się ze środowiskiem, poniżej została zamieszczona lista użytecznych programów.

 • gnome-terminal - rozbudowany emulator terminala z obsługą zakładek

 • gcalctool - wielofunkcyjny kalkulator

 • totem - odtwarzacz audio i video.

 • Exaile, Quod Libet i Rhythmbox - wygodne odtwarzacze audio z dobrą obsługą dużych bibliotek muzyki, wszystkie obsługują gstreamera.

 • eog - Eye of GNOME - narzędzie do przeglądania obrazków

 • evince - program służący do przeglądania dokumentów w formatach pdf, postscript i wielu innych.

 • gedit2 - edytor tekstu z obsługą kolorowania składni języków programowania i wtyczek.

 • epiphany - przeglądarka WWW z silnikiem renderującym Gecko

 • evolution - rozbudowany klient poczty i narzędzie do planowania zadań

 • gajim - klient Jabbera

 • file-roller - zarządca archiwów - jest graficznym interfejsem dla własciwych narzędzi archiwizacji danych

 • Brasero (dawniej Bonfire) - komfortowe narzędzie do nagrywania płyt CD/DVD.

Więcej na stronie www.gnome.org/projects/, warto też odwiedzić stronę www.gnomefiles.org, będącej bogatym zestawieniem aplikacji bardziej lub mniej związanych ze środowiskiem.

Pomoc i rozwiązywanie problemów

GNOME jest dostarczane z pokaźną dokumentacją - niestety brak jest polskiego tłumaczenia. Jest dostępna dla aktywnego okna po wciśnięciu przycisku F1 lub po wywołaniu programu yelp - przeglądarki dokumentacji. Musimy tylko doinstalować konieczne pakiety:

$ poldek -i gnome-user-docs yelp

Jeśli natkniemy się na jakieś problemy z działaniem aplikacji, na początek powinniśmy zajrzeć do specjalnego dziennika błędów:

$ cat ~/.xsession-errors

Możemy też spróbować uruchomić daną aplikację w wirtualnym terminalu (np. w programie gnome-terminal), w celu odczytania komunikatów programu.

 
<- ->