Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
X-Window
Środowisko KDE
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Środowisko KDE

<- ->
 

Poniżej przedstawiamy listę zalecanych pakietów dla KDE:

kdeaddons-ark kdeadmin-kpackage kdebase-desktop kdebase-kate \
kdebase-konsole kdebase-kwrite kdegraphics-kfile \
kdegraphics-kghostview kdegraphics-kpdf kdemultimedia-akode \
kdemultimedia-juk kdemultimedia-kaboodle kdemultimedia-kfile \
kdemultimedia-kmid kdemultimedia-kmix kdemultimedia-kscd \
kdemultimedia-mpeglib kdenetwork-kget kdesdk-kfile \
kdeutils-ark kdeutils-kcalc kdeutils-kedit kdeutils-kfloppy \
kdeutils-kwalletmanager konqueror

Aby móc uruchomić KDE dla danego użytkownika, w jego katalogu domowym wykonujemy polecenie:

$ echo "kde" >.desktop

Od tej chwili, domyślnym środowiskiem graficznym dla tego użytkownika jest KDE, które możemy uruchomić za pomocą polecenia startx.

 
<- ->