Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
X-Window
Karty firmy nVidia
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Karty firmy nVidia

<- ->
 

Do zainstalowania kart graficznych firmy NVIDIA zalecamy wykorzystać firmowe sterowniki nvidia. Z serwerem X11 dostarczany jest sterownik nv jednak w stosunku do firmowych sterowników jest zdecydowanie wolniejszy, chociaż w przypadku wykorzystania rivafb jesteśmy zmuszeni do użycia otwartych sterowników nv.

Aby wczytać sterowniki firmowe, należy za pomocą programu poldek zainstalować pakiety:

# X11-driver-nvidia kernel-video-nvidia

Następnie w wygenerowanym pliku konfiguracyjnym serwera X11 dokonujemy zmian w sekcji Device Card0:

Identifier "Card0"
Driver   "nvidia"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName  "NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro]"
BusID    "PCI:1:0:0"
Option   "HWCursor"   "on"
Option   "CursorShadow" "on"
Option   "DPMS"     "on"
Option   "noDCC"     "on"
Option   "NoLogo"    "on"

Czyli praktycznie zamieniamy ciąg znaków w linijce Driver z nv na nvidia.

Teraz wracamy do serwera X11 i jego testowego uruchomienia. W przypadku problemów standardowo zaglądamy w logi.

 
<- ->