Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
X-Window
Karty firmy ATI
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Karty firmy ATI

<- ->
 

Do zainstalowania kart graficznych firmy ATI zalecamy wykorzystać firmowe sterowniki firegl. Z serwerem X11 dostarczane są także otwarte sterowniki X11-driver-ati - jednak nie wykorzystują one wszystkich możliwości jakie dają sterowniki firegl i dopiero przy dużych problemach z nimi możemy jako awaryjne skonfigurować serwer X11 z otwartymi sterownikami ATI.

Instalacja i konfiguracja

Aby wczytać firegl, należy za pomocą programu poldek zainstalować pakiety:

# X11-driver-firegl kernel-video-firegl

Następnie za pomocą programu fglrxconfig generujemy plik konfiguracyjny dla serwera X11. Oprócz pytań związanych z serwerem odpowiemy na szereg pytań dotyczących karty graficznej i monitora (możemy np. zdecydować o tym czy chcemy pracować w systemie jedno-monitorowym, czy też z monitorem i odbiornikiem TV).

Wygenerowany plik, tak jak przedstawiono to w rozdziale dotyczącym instalacji X11 należy z katalogu domowego użytkownika root do katalogu /etc/X11/ i dokonać ewentualnych korekt dotyczących myszy i obsługi czcionek

Aby karta graficzna została poprawnie zainicjowana musimy wczytać odpowiednie moduły kernela. Na początku musi to być moduł, który umożliwi nam prace karty z AGP - moduł ten jest zależny od posiadanej płyty głównej. Przykładowo dla płyt z chipsetem nforce2 jest to moduł:

# modprobe nvidia-agp

Następnie wczytujemy moduł kernela obsługujący karty ATI:

# modprobe fglrx

Aby zmiany były trwałe, dopiszmy oba moduły do pliku /etc/modules i wykonajmy polecenie depmod -a

Na koniec musimy się upewnić, że mamy zamontowany pseudo-system plików shm używany do obsługi dzielonej pamięci POSIX. Wymagany wpis w /etc/fstab wygląda następująco:

none   /dev/shm   tmpfs  defaults  0 0

Test konfiguracji

Teraz możemy wrócić do konfigurowania serwera X11 i jego testowego uruchomienia. Kiedy uruchomimy X-Window możemy sprawdzić poprawność konfiguracji pomocą programów glxinfo oraz glxgears uruchamianych z emulatora terminala (np. xterm-a). Pierwszy z nich wyświetla dokładne informacje o naszej karcie i sterowniku, zaś drugi to program do testowania wydajności. Dobrze skonfigurowana karta graficzna pozwala osiągnąć wydajność kilku tysięcy klatek na sekundę. W przypadku problemów standardowo zaglądamy w logi.

 
<- ->