Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
X-Window
Uruchamianie środowiska graficznego
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Uruchamianie środowiska graficznego

<- ->
 

Istnieją dwie metody uruchamiania środowiska, pierwszą jest uruchamianie systemu na trzecim poziomie pracy (domyślnie) i autoryzowaniu się w terminalu tekstowym. Po zalogowaniu uruchamiamy program startx. Drugą możliwością jest instalacja jednego ze specjalnych demonów: gdm (dla Gnome) kdm (dla KDE) lub xdm i dokonywanie autoryzacji za ich pośrednictwem. Demony te działają na piątym poziomie pracy, dlatego musimy skonfigurować system by domyślnie startował na tym poziomie. Estetyka i wygoda to nie jedyne zalety demonów, są one silnie zintegrowane ze swoimi środowiskami, dzięki czemu zapewniają wiele dodatkowych funkcji.

Skrypt startx

W tej metodzie po zalogowaniu się w terminalu, użytkownik wydaje polecenie startx. Na podstawie wpisu w pliku .xinitrc (w katalogu użytkownika) uruchamiane jest wskazane tam środowisko. Aby używać tej metody, musimy doinstalować potrzebne pakiety, w przypadku Ac wykonujemy polecenie:

$ poldek -i xinitrc-ng

W Th:

$ poldek -i xinitrc-ng xorg-app-xinit

Konfiguracja polega na umieszczeniu nazwy programu startowego środowiska w pliku .xinitrc. Plik ten jest pełnoprawnym skryptem powłoki i obowiązuje w nim jej składnia, wpis w nim można wykonać następująco:

$ echo "gnome-session" >~/.xinitrc

lub

$ echo "exec gnome-session" >~/.xinitrc

Aby uruchomić środowisko wykonujemy polecenie:

$ startx

Poniżej przedstawilimy listę programów startowych dla wybranych środowisk:
  • Gnome: gnome-session

  • KDE: startkde

  • XFCE: startxfce4

  • fluxbox: fluxbox

  • icewm: icewm

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach powinniśmy używać tej metody do uruchamiania środowisk takich Gnome czy KDE, dla nich najlepiej korzytstać z opisanych poniżej GDM lub KDM.

GDM

Zaczynamy od instalacji demona GDM:

poldek> install gdm gdm-init

i już możemy go uruchomić:

# service gdm start

Powinniśmy móc się teraz zalogować i uruchomić środowisko, jeśli wszystko działa prawidłowo to możemy ustawić by system uruchamiał się ma piątem poziomie pracy, zgodnie ze wskazówkami pod koniec rozdziału.

KDM

Instalujemy KDM

# poldek -i kdm

Dla lokalnej pracy nie trzeba nic specjalnie konfigurować, więc od razu możemy uruchomić demona poleceniem:

# /etc/init.d/kdm start

Pozostało nam jeszcze poinformować nasz system, że chcemy, aby nasz zarządca uruchamiał się po starcie systemu (na piątym poziomie).

Ustawienie poziomu pracy

W przypadku demonów GDM/KDM powinniśmy jeszcze skonfigurować system tak, by domyślnie uruchamiał się na piątym poziomie. pracy. Owe usługi uruchamiają się tylko na tym poziomie, poza tym jest to domyślny poziom dla aplikacji X-Window. Powinniśmy zmodyfikować plik /etc/inittab, zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w tym dokumencie. Wiersz z opcją initdefault powinien wyglądać następująco:

id:5:initdefault:

Aby sprawdzić poprawność operacji, możemy zrestartować system.

Porady

Należy za wszelką cenę unikać logowania się jako administrator (root), jeśli chcemy używać aplikacji wymagających wysokich uprawnień, powinniśmy je uruchamiać za pomocą programu sudo.

 
<- ->