Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
Instalacja przy użyciu chroota
Przygotowanie
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Przygotowanie

<- ->
 

Uruchomienie

W przypadku instalacji z działającego systemu musimy podłączyć dysk twardy do komputera i uruchomić go. W przypadku płyty CD typu live - w BIOS-ie maszyny docelowej włączamy opcję startu systemu z płyty, a następnie umieszczamy nośnik w napędzie i czekamy na start systemu.

Współczesne dystrybucje typu live same wykrywają sprzęt i ładują odpowiednie moduły kernela, jeśli jednak to się nie powiedzie to musimy wtedy wykonać tę operację samodzielnie, więcej na ten temat w tym dokumencie. Interesują nas jedynie moduły kontrolera ATA/SATA/SCSI oraz interfejsu sieciowego.

Partycje/woluminy

System możemy zainstalować na klasycznych partycjach dyskowych, woluminach LVM lub programowych macierzach, instalacja z chroot-a daje w tej kwestii dużą swobodę. Opis tworzenia woluminów LVM przedstawiliśmy w tym dokumencie zaś macierzy w tym dokumencie. Dla ułatwienia jednak dalsze przykłady będą dotyczyły zwykłych partycji.

Potrzebujemy co najmniej dwóch partycji: jednej na główny system plików i drugiej na obszar wymiany. Obszar wymiany nie jest wymagany do instalacji, jednak dla porządku utworzymy go już na tym etapie. Przykłady będą dotyczyły dysku /dev/sda. Nazewnictwo urządzeń masowych wyczerpująco przedstawiono w tym dokumencie.

Na uprzywilejowanej pozycją będą tym razem użytkownicy kompletnych systemów, które umożliwiają użycie programu GParted lub QTParted, w przeciwnym wypadku użyjemy programu fdisk lub cfdisk np.:

# cfdisk /dev/sda

Podział dysku na partycje szerzej opisano w tym dokumencie. Zakładamy, że na pierwszej partycji dysku IDE umieścimy obszar wymiany, zaś na drugiej główny system plików.

Systemy plików

Inicjujemy obszar wymiany:

# mkswap /dev/sda1

Tworzymy system plików (np. ext3):

# mkfs.ext3 /dev/sda2

Powyższe operacje omówiliśmy dokładnie w tym dokumencie.

Zapamiętujemy układ partycji i systemów plików, gdyż będzie on nam potrzebny do prawidłowego skonfigurowania pliku /etc/fstab. Teraz przyszedł czas na utworzenie punktu montowania i podmontowania partycji np.:

# mkdir /pldroot
# mount /dev/sda2 /pldroot

Jeśli system ma używać większej ilości partycji (np. dla /boot) to montujemy je wszystkie.

Konfiguracja sieci

Założyliśmy, że będziemy instalować pakiety z sieci, dlatego musimy skonfigurować połączenie. W opisach przyjęliśmy, że maszyna jest podłączona do sieci Ethernet.

W przypadku RescueCD system domyślnie próbuje pobrać konfigurację z DHCP, dlatego od razu po uruchomieniu powinniśmy mieć działającą sieć. Jeśli w sieci nie ma takiego serwera to musimy statycznie przydzielić parametry połączenia. Zakładając, że chcemy ustawić adres 192.168.0.2 z maską /24 parametry pliku konfiguracji interfejsu (np.: /etc/sysconfig/interfaces/ifcfg-eth0) powinny mieć następujące wartości:

DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.0.2/24
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none

W pliku /etc/sysconfig/static-routes dodajemy trasę routingu do bramy (np.: 10.0.0.254):

eth0 default via 10.0.0.254

W pliku /etc/resolv.conf podajemy przynajmniej jeden adres serwera DNS:

nameserver 193.192.160.243

Na koniec przeładowujemy podsystem sieci:

# service network restart

Konfigurację sieci szerzej opisano w tym dokumencie.

Proxy

Jeśli potrzebujemy skorzystać z proxy ustawiamy odpowiednią zmienną środowiskową np.:

# export ftp_proxy=w3cache.dialog.net.pl:8080

Szczegóły konfiguracji proxy odnajdziemy w tym dokumencie.

Konfiguracja Poldka

Zaczynamy od ustawienia najlepiej dopasowanej architektury instalowanych pakietów, za pomocą opcji _pld_arch w pliku /etc/poldek/repos.d/pld.conf. Więcej o architekturach pakietów w tym dokumencie. Dobrym pomysłem jest ustawienie opcji, umożliwiającej precyzyjne wybieranie alternatywnych pakietów (dla nieco bardziej zaawansowanych):

choose equivalents manually = yes

w pliku /etc/poldek/poldek.conf.

Teraz tworzymy katalog na indeksy Poldka np.:

# mkdir -p /pldroot/var/cache/poldek-cache

Następnie w konfiguracji Poldka musimy wskazać ten katalog, odszukujemy w pliku /etc/poldek/poldek.conf opcję cachedir, w której definiujemy ścieżkę do katalogu:

cachedir = /pldroot/var/cache/poldek-cache

 
<- ->