Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
Instalacja przy użyciu chroota
Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Instalacja

<- ->
 

Instalacja pakietów

Zanim zaczniemy instalować pakiety musimy mieć świadomość, że zachodzi między nimi wiele zależności. Zostaną zainstalowane wszystkie wymagane dodatkowo pakiety, jednak nie mamy wpływu na kolejność instalacji. Zdarza się, że pakiet wymaga pliku lub programu, którego jeszcze nie ma w instalowanym systemie, przez co nie mogą być wykonane pewne operacje poinstalacyjne. Pojawią się nam wtedy na ekranie komunikaty błędów, nie należy się tym martwić, gdyż naprawimy ten problem reinstalując pakiet. Musimy jedynie wywołać instalację z opcją --reinstall

Instalację rozpoczynamy od inicjacji bazy danych pakietów:

# rpm --root /pldroot --initdb

W tej części instalacji zainstalujemy kolejno pakiety: setup, FHS, dev, pwdutils, chkconfig, dhcpcd, poldek, vim (lub inny edytor), geninitrd, module-init-tools, cpio, bootloader lilo lub grub, mount oraz mingetty. Możemy dodatkowo zainstalować wiele innych pakietów, jednak możemy spokojnie to wykonać z działającego już systemu.

Mamy możliwość użycia trybu interaktywnego Poldka:

# poldek --root /pldroot

poldek> install setup FHS dev pwdutils chkconfig dhcpcd poldek vim geninitrd \
module-init-tools cpio grub mount login mingetty

lub wsadowego

# poldek --root /pldroot -i setup FHS dev pwdutils chkconfig \ 
dhcpcd poldek vim geninitrd module-init-tools cpio grub mount login mingetty

Jeśli zdecydowaliśmy sie macierze dyskowe, to powinniśmy zainstalować dodatkowo pakiety: mdadm i mdadm-initrd (jeśli jest na głównym systemie plików). Jeśli używamy woluminów logicznych (LVM) to potrzebujemy pakiety odpowiednio lvm2 i lvm2-initrd.

Przygotowanie do instalacji kernela

Przed instalacją jądra musimy wykonać operacje konieczne do prawidłowego wygenerowania initrd:

 • Montujemy pseudo-system plików /proc:

  # mount /proc /pldroot/proc -o bind

 • Konfigurujemy plik /pldroot/etc/fstab, tak by wpisy odpowiadały wybranemu przez nas układowi partycji i systemów plików. Dla przykładów z początku rozdziału wpisy będą wyglądały następująco.:

  /dev/sda1 swap swap defaults 0 0
  /dev/sda2 /  ext3 defaults 0 0

  Więcej w tym dokumencie.

 • Dokonać odpowiednich koniecznych operacji konfiguracyjnych w przypadku korzystania z macierzy RAID (plik /etc/mdadm.conf) lub woluminów LVM (/etc/lvm/lvm.conf).

Instalacja kernela

Musimy wybrać, który kernel zainstalujemy, na początek powinniśmy się zainteresować pakietami: kernel, kernel-grsecurity i ew. ich odmiany z SMP. W wyborze może pomóc nam opis kerneli w tym dokumencie. Kiedy już wybraliśmy, instalujemy wybrany pakiet:

# poldek --root /pldroot -i kernel

Jeśli nie pominęliśmy żadnego kroku, to powinien nam się wygenerować prawidłowy obraz initrd, w przeciwnym wypadku musimy to wykonać samodzielnie wg. opisu zamieszczonego w tym dokumencie.

Bootloader

Jeśli wybraliśmy LILO jako bootloader to powinniśmy odpowiednio zmodyfikować plik konfiguracji (/pldroot/etc/lilo.conf), w przypadku użytej w przykładach konfiguracji będzie wyglądał on następująco:

boot=/dev/sda
read-only
lba32
prompt
timeout=100

image=/boot/vmlinuz
	label=pld
	root=/dev/sda2
	initrd=/boot/initrd

Kiedy konfiguracja jest skończona wydajemy polecenie:

# chroot /pldroot /sbin/lilo

W przypadku GRUB-a plik konfiguracji (/pldroot/boot/grub/menu.lst) powinien wyglądać tak:

timeout 10

title pld
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz boot=/dev/sda
initrd /boot/initrd

Teraz instalujemy bootloader:

# chroot /pldroot /sbin/grub

Kiedy zgłosi się nam powłoka GRUB-a kolejno wydamy następujące polecenia:

grub> root (hd0,1)
grub> setup (hd0)
grub> quit

Konfigurację bootloadera wyczerpująco przedstawiono w tym dokumencie. Jeśli gałąź /boot ma być na macierzy to powinniśmy umieścić bootloader na wszystkich wchodzących w skład tej macierzy dyskach, szczegóły tej operacji przedstawiliśmy w tym dokumencie.

UDEV

Jeśli chcemy używać systemu urządzeń udev, to jest doskonała okazja żeby go zainstalować. Podstawowe pakiety wymagają urządzeń z pakietu dev, dlatego możemy go zainstalować dopiero teraz:

# poldek --root /pldroot -i udev
# poldek --root /pldroot -e dev

Urządzenia dev oraz udev zostały opisane w tym dokumencie.

 
<- ->