Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
Instalacja przy użyciu chroota
Konta użytkowników
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Konta użytkowników

<- ->
 

Aby móc się zalogować do nowego systemu musimy nadać hasło dla root-a:

# chroot /pldroot /usr/bin/passwd

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utworzyć konta użytkowników i skonfigurować uprawnienia. W tym celu posłużymy się narzędziami z pakietu shadow lub pwdutils, zanim to jednak zrobimy musimy ustalić z jakiej powłoki będą korzystać użytkownicy. Domyślnie oba pakiety ustawiają użytkownikom powłokę /bin/bash, dlatego przy tworzeniu kont musimy ustawić ją na /bin/sh, lub zainstalować Basha.

Zakładając, że mamy zainstalowanego Basha dodajemy konto użytkownika następująco:

# chroot /pldroot /usr/sbin/useradd -m jkowalski

# chroot /pldroot /usr/bin/passwd jkowalski

Szczegółowy opis narzędzi z pakietu pwdutils znajdziemy w tym dokumencie.

 
<- ->