Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
Podstawy
Włączanie i wyłączanie systemu
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Włączanie i wyłączanie systemu

<- ->
 

Tradycyjną metodą wyłączania komputera jest komenda shutdown, np.:

# shutdown -h now

Lub poweroff dająca ten sam efekt.

Użycie komendy halt jest też właściwe.

# halt

Aby zresetować system wpisujemy reboot albo korzystamy z kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DEL.

W trakcie pracy możemy dowolnie przełączać się pomiędzy trybami pracy. Służy do tego polecenie init {$nr} ({$nr} to liczba oznaczająca tryb pracy) np.

# init 5

Zmianę poziomu pracy szerzej opisano tutaj: tym dokumencie

 
<- ->