Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
Podstawy
Poruszanie się w drzewie katalogów
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Poruszanie się w drzewie katalogów

<- ->
 

Do poruszania się w drzewie katalogów w trybie tekstowym można używać programu Midnight Commander uruchamianego poleceniem mc, jednak nie każdy go instaluje, więc warto zapoznać się z kilkoma poleceniami przedstawionymi w tym rozdziale.

Do poruszania się w drzewie katalogów używamy polecenia cd ścieżka np.:

$ cd /home/users/zenek/

Ten sam efekt uzyskamy poleceniem

$ cd users/zenek/

wykonanym w katalogu /home

Kilka innych przykładów przedstawiamy poniżej.

W systemach uniksowych wyróżniamy kilka rodzajów specjalnych katalogów. Najważniejszym w całym drzewie jest katalog główny -korzeń (ang. root) oznaczany przez ukośnik: "/"

$ cd /

Często po lewej stronie ścieżki podaje się korzeń aby wskazać położenie katalogu lub pliku bez względu na miejsce z którego wydajemy polecenie np.:

$cd /etc/sysconfig

Polecenie ls powoduje wyświetlenie zawartości katalogu. Należy po nim podać nazwę katalogu, który chcemy zobaczyć, w przeciwnym wypadku wyświetlona zostanie zawartość katalogu bieżącego.

$ls /
bin  dev home  lib  mnt proc sbin   srv tmp var
boot etc initrd media opt root selinux sys usr
$cd /home
$ls
services users

Parametr -a powoduje, że funkcja pokazuje również pliki ukryte (zaczynające się od kropki). -R powoduje wylistowanie również podfolderów.

Polecenie pwd powoduje wyświetlenie ścieżki bieżącego katalogu.

$cd users/bart
$pwd
/home/users/bart/

Ważnym katalogiem jest katalog domowy użytkownika - oznaczany znakiem tyldy (~). Każdy użytkownik może używać w ścieżce tego znaku i zawsze będzie oznaczał jego własny katalog domowy np.:

$ ls ~/dokumenty

Kolejnym takim katalogiem jest katalog nadrzędny oznaczany za pomocą dwóch kropek. Będąc w katalogu: /home/users/zenek możemy przejść o jeden poziom do góry używając polecenia

cd ..

Dzięki temu znajdziemy się w katalogu /home/users.

 
<- ->