Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
Podstawy
Podstawowe operacje na plikach i katalogach
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Podstawowe operacje na plikach i katalogach

<- ->
 

Zawartość plików wyświetlamy poleceniem cat.

$ cat archiwum

Jeśli chcemy przyjrzeć się plikowi, który nie mieści się na ekranie po wykonania cat możemy uzyskać poleceniem less. Możemy wtedy przeglądać plik używając "strzałek", a kiedy skończymy - naciskamy q.

$ less plik

Komendą touch możemy modyfikować znaczniki czasu pliku, częściej jednak używa się jej do tworzenia pustych plików.

$ touch pusty_plik

Polecenie mkdir tworzy katalog.

$ mkdir archiwum

Za pomocą polecenia rmdir usuwamy puste katalogi.

$ rmdir archiwum

Plik możemy przenieść, albo zmienić jego nazwę, za pomocą polecenia mv.

$ mv listing listing.old
$ mv /home/listing.old /usr/src/

W podobny sposób operujemy na katalogach.

$ mv archiwum smietnik
$ mvdir smietnik /usr/src/smietnik/

Do kopiowania służy polecenie cp.

$ cp listing podkatalog/

Kasujemy poleceniem rm.

$ rm plik    	// Kasuje plik.
$ rm *      	// Kasuje wszystkie pliki w danym katalogu.
$ rm * -i    	// Kasuje wszystkie pliki w danym katalogu z potwierdzeniem.
$ rm * -f    	// Kasuje wszystkie pliki w danym katalogu bez pytania.
$ rm -r     	// Kasuje wszystkie pliki, także te w podkatalogach
$ rm -rf /home/ 	// Kasuje wszystkie pliki i katalogi w katalogu /home/

 
<- ->