Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
Podstawy
Data i czas
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Data i czas

<- ->
 

By wyświetlić aktualny czas i datę systemową posługujemy się komendą date:

$ date sob kwi 26 23:48:33 CEST 2003

Oprócz możliwości wyświetlania daty i czasu w niemal dowolnym formacie, pozwoli nam na ustawianie czasu systemowego. Szczegółowy opis programu znajdziemy w podręczniku man.

Czas działania komputera sprawdzamy komendą uptime.

$ uptime
5:27pm  up  6:51,  4 users,  load average: 0.32, 0.08, 0.02

W sytuacji gdy chcemy z zmierzyć czas potrzeby na wykonanie operacji/czynności/procesu to posługujemy się komendą time.

$ time find /home/users/rennis/ HELLO
real	0m13.297s
user	0m0.060s
sys	0m0.230s

Przykład ten poszukuje pliku HELLO w moim katalogu domowym, co zajmuje systemowi ~13s.

 
<- ->