Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Instalacja przy użyciu chroota

<- ->
 
 •  Wstęp
 •  Przygotowanie
  • Uruchomienie
  • Partycje/woluminy
  • Systemy plików
  • Konfiguracja sieci
  • Proxy
  • Konfiguracja Poldka
 •  Instalacja
  • Instalacja pakietów
  • Przygotowanie do instalacji kernela
  • Instalacja kernela
  • Bootloader
  • UDEV
 •  Konta użytkowników
 •  Operacje końcowe
 •  
  <- ->