Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
W krainie CVS - czyli wielki kocioł
Zlecenia dla builderów
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Zlecenia dla builderów

<- ->
 

Zdarza się często, że chcemy dać sygnał iż dany pakiet powinien zostać przebudowany przez buildery PLD (czyli takie zdalne komputery-muły robocze, które przygotowują pakiety) - wtedy podczas wpisywania komentarza po wydaniu polecenia "cvs ci" należy napisać np.

- updated to version 2.5.3. Release 1 STBR for RA update general

STBR jest skrótem od "Send To Builder Request"

 
<- ->