Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
W krainie CVS - czyli wielki kocioł
Dodawanie plików do CVS PLD
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Dodawanie plików do CVS PLD

<- ->
 

Każdy nowy plik, który chcemy umieścić w repozytorium należy dodać za pomocą polecenia "cvs add"

$ cvs add nasz_nowy_pakiet.spec
cvs server: scheduling file `nasz_nowy_pakiet.spec' for addition
cvs server: use 'cvs commit' to add this file permanently
$

Jak widać z komentarza, aby zakończyć dodanie pliku należy zatwierdzić zmianę za pomocą polecenia "cvs ci" (polecenia podaję w formie skróconej) - Samo zatwierdzanie (commit) robiliśmy już wcześniej przy okazji pliku "users".

 
<- ->