Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
W krainie CVS - czyli wielki kocioł
Aktualizacja plików
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Aktualizacja plików

<- ->
 

Pliki możemy zaktualizować względem CVS - jeżeli nasz plik jest nowszy nie zostanie dokonana żadna zmiana na naszym lokalnym repozytorium. Aktualizacją nie dokonujemy zmian na zdalnym repozytorium.

Jeżeli w danym katalogu mamy już zdefiniowaną kartotekę (czyli mamy już odpowiedni podkatalog CVS) to aktualizacją możemy ściągnąć nowy plik.

$ cvs up python.spec
P python.spec
$

W powyższym przykładzie dokonaliśmy aktualizacji pliku "python.spec". Literka "P" określa stan aktualizacji. Poniżej przedstawię możlwe kody:

  • "A" - Plik dodany. Oznacza że na pliku dokonano operacji "ADD" (czyli dodanie do repozytorium) ale nie wykonano commitu (zatwierdzenia)

  • "C" - Plik aktualizowany jest w konflikcie ze zdalnym repozytorium. Czyli np. dokonaliśmy zmian na lokalnym repozytorium i nasz plik jest "nowszy" względem zdalnego repozytorium.

  • "M" - Plik został zmodyfikowany w zdalnym repozytorium ale nie było żadnych konfliktów.

  • "P" - Plik był "łatany" przez serwer (kod podobny do "U")

  • "R" - Plik usunięty ale nie zatwierdzony. Czyli dokonano operacji "cvs remove" ale nie zatwierdzono zmian (poleceniem "cvs ci")

  • "U" - Plik został zaktualizowany

  • "?" - Plik jest w naszym repozytorium lokalnym ale nie ma go w zdalnym repozytorium CVS

 
<- ->