Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Wprowadzenie

->
 
 •   Streszczenie
 •   Konwencje użyte w tej książce
 •   O tym podręczniku
 •   Krótka historia PLD
 •   Informacje o PLD
  • Podstawowe informacje
  • Założenia PLD
  • System
  • Bezpieczeństwo
  • Sieć
  • Pakiety
  • Cechy użytkowe
 •   Oficjalne wersje PLD
 •   Model rozwoju PLD Linux Distribution
 •   Projekty związane z PLD
 •  
  ->