Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
Historia powstania naszego logo
Ikony stworzone przez użytkowników
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Ikony stworzone przez użytkowników

<- ->
 

To logo i jego zmodyfikowane wersje mogą być zamieszczane dla podkreślenia poparcia dla projektu, lecz nie oznacza ono, że dany produkt jest częścią projektu.

Przypomnienie: docenimy jeśli dodasz do obrazka link wskazujący na www.pld-linux.org i umieścisz go na swojej stronie.

Ikona stworzona przez "muche"

Ikona stworzona przez Łukasza "Baseciq" Mozera

 
<- ->