Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
Możliwa droga do zostania szeregowym developerem PLD
Przykład budowania
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Przykład budowania

<- ->
 

Teraz spróbujemy ściągnąć jakiś .spec z CVS PLD i zbudujemy sobie jakąś paczkę - np. pakiet tar (przykład budowania 'ekg' mogliśmy obejrzeć także podczas instalacji CVS na stronie Baseciq):

$ cd rpm
$ cvs get SPECS/tar.spec
U SPECS/tar.spec
$ cd SPECS/
$ rpmbuild -ba tar.spec
błąd: File /home/users/marekc/rpm/SOURCES/tar-1.13.25.tar.gz: \
  Nie ma takiego pliku ani katalogu
$ ./getsrc tar.spec
Trying to download sources for tar-1.13.25-7
Searching for file: tar-1.13.25.tar.gz
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-non-english-man-pages.tar.bz2
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-man_from_debian_tar_1.13.25-2.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-info.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-pipe.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-namecache.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-error.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-sock.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-nolibrt.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-man.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-ac25x.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-dots.patch
Trying CVS... OK
Searching for file: tar-pl.po-fix.patch
Trying CVS... OK
Download opreation completed: all files retrieved successfully

W przykładzie, za szybko chcieliśmy zbudować pakiet - zaraz po ściągnięciu ''tar.spec''.

Sam .spec bez źródeł jest jak karabin bez amunicji... Można wykorzystać skrypt 'builder' (i później nawet zalecam go używać) w katalogu SPECS, który to sam przeanalizuje potrzeby i ściągnie odpowiedniego .speca (oczywiście jeżeli tylko zawiera go repozytorium CVS), źródła i wykona paczki rpm i srpms - ale my nie będziemy tutaj sobie za bardzo ułatwiać pracy :-)

Po ściągnięciu plików dobrze jest obejrzeć danego .speca aby zobaczyć, co jest jeszcze potrzebne do zbudowania - można to zrobić zwykłym edytorem tekstowym lub wykonać:

$ cat tar.spec |grep BuildReq
BuildRequires: autoconf
BuildRequires: automake
BuildRequires: bison
BuildRequires: gettext-devel

Wiemy już co nam jest potrzebne - Teraz sprawdzimy czy mamy te pakiety w naszym PLD:

$ rpm -q autoconf
autoconf-2.53a-1
$ rpm -q automake
automake-1.6.3-1
$ rpm -q bison
pakiet bison nie jest zainstalowany
$ rpm -q gettext-devel
pakiet gettext-devel nie jest zainstalowany
$

Czyli dwóch, potrzebnych pakietów brak. A więc 'poldek' rusza do boju (tutaj już lepiej użyć konta 'root' - chyba że mamy poldka skonfigurowanego do pracy 'sudo'):

# poldek
Wczytywanie ftp://ftp.pld-linux.org/dists/[...]/RPMS/packages.dir.gz...
Wczytywanie ftp://ftp.pld-linux.org/dists/ra/[...]/packages.dir.gz...
Wczytywanie ftp://ftp.pld-linux.org/dists/ra/[...]/packages.dir.gz...
Wczytywanie ftp://ep09.kernel.pl/pub/People/[...]/packages.dir.gz...
Wczytywanie ftp://ftp.pld-linux.org/dists/[...]/packages.dir.gz...
Wczytywanie http://pld.mysza.eu.org/Ra/i686/packages.dir.gz...
Przeczytano 6814 pakietów
	    
Usunięto 16 zdublowanych pakietów z listy dostępnych
Wczytywanie /root/.poldek-cache/packages.dir.dbcache.var.lib.rpm.gz...
Przeczytano 559 pakietów
		  
Witaj w poldekowym trybie interaktywnym. Wpisz "help" aby otrzymać pomoc.
	  
poldek> install bison gettext-devel
Przetwarzanie zależności...
Zaznaczono 1 pakiet do instalacji:
I bison-1.35-5
Pobieranie ftp://ftp.pld-linux.org/dists/[...]/bison-1.35-5.i686.rpm...
.................................................. 100.0% [196.5K]
Uruchamianie rpm --upgrade -vh --root / --noorder...
Preparing... ########################################### [100%]
1:bison ########################################### [100%]
Installing set #2
Przetwarzanie zależności...
Zaznaczono 1 pakiet do instalacji:
I gettext-devel-0.10.40-4
Pobieranie ftp://[...]/gettext-devel-0.10.40-4.i686.rpm...
.................................................. 100.0% [295.6K]
Uruchamianie rpm --upgrade -vh --root / --noorder...
Preparing... ########################################### [100%]
1:gettext-devel ########################################### [100%]
poldek>

I jak tu nie kochać Poldka? :-)

Mamy już teoretycznie wszystko aby zbudować pakiet 'tar'. Wracamy więc do naszego zwykłego konta i:

$ rpmbuild -ba tar.spec
Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.22007
Patch #0 (tar-man_from_debian_tar_1.13.25-2.patch):
Patch #1 (tar-info.patch):
Patch #2 (tar-pipe.patch):
Patch #3 (tar-namecache.patch):
Patch #4 (tar-error.patch):
Patch #5 (tar-sock.patch):
Patch #6 (tar-nolibrt.patch):
Patch #7 (tar-man.patch):
Patch #8 (tar-ac25x.patch):
Patch #9 (tar-dots.patch):
Patch #10 (tar-pl.po-fix.patch):
Executing(%build): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.97619
		   
[...]
		    
Zapisano: /home/users/marekc/rpm/SRPMS/tar-1.13.25-7.src.rpm
Zapisano: /home/users/marekc/rpm/RPMS/tar-1.13.25-7.i686.rpm
Executing(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.54009
+ umask 022
+ cd /home/users/marekc/rpm/BUILD
+ _autoreqprov=n
+ [ n = y ]
+ cd tar-1.13.25
+ rm -rf /home/users/marekc/tmp/tar-1.13.25-root-marekc
+ exit 0
$

[...] oznacza, wycięte przeze mnie komunikaty jakie generuje kompilowany 'tar'.

Polecenie 'rpmbuild -ba ' każe nam zbudować ze speca kompletny pakiet - ale to już wiemy z teoretycznych szkoleń ;-)

Wszelkie komunikaty w razie jakiegoś błędu podczas budowania możemy odnaleźć w pliku: '/var/tmp/rpm-tmp.22007'

Widzimy, że gotowe pakiety mamy w określonych katalogach i możemy je spokojnie zainstalować. A komunikat 'exit 0' oznacza brak błędów podczas budowania.

Nasz pierwszy pakiet został zbudowany.

Pozostaje jednak niedosyt - ciągle czujemy, że jak na razie korzystamy z czyjeś pracy, a w końcu pragniemy także coś zrobić dla potomności i sami chcemy stworzyć plik .spec

 
<- ->