Bociek PLD - Pisarz
I. Informacje podstawowe
II. Instalacja
III. Podręcznik użytkownika
IV. Podręcznik administratora
V. Tworzenie PLD - Praktyczny poradnik
VI. O podręczniku
O tej książce
Spis treści
Inne wersje tego dokumentu
HTML (jeden plik)
Odnośniki
Tworzymy dokumentację PLD
Strona PLD
Listy dyskusyjne PLD

Licencja i prawa autorskie

<-
 
 •  Tłumaczenie Licencji GNU Wolnej Dokumentacji
  • Wersja 1.1, marzec 2000
  • 0. Preambuła
  • 1. Zastosowanie i definicje
   • 2. Kopiowanie dosłowne
   • 3. Kopiowanie ilościowe
   • 4. Modyfikacje
   • 5. Łączenie dokumentów
   • 6. Zbiory dokumentów
   • 7. Zestawienia z pracami niezależnymi
   • 8. Tłumaczenie
   • 9. Wygaśnięcie
   • 10. Przyszłe wersje Licencji
 •  
  <-